registrovano kao autorsko delo broj S-29/04 u JAA 25.05.2004

I USLOVI POSLOVANJA

  1. Standardna instalacija programskog paketa za termotehničke proračune HANIBALsoft sadrži instalacioni CD i USB dongle uređaj za hardversku zaštitu koji se može koristiti na jednom računaru
  2. Da bi kupljeni programi Standardne instalacije radili u slučaju promene računara, hard diska i sl., korisnik programskog paketa HANIBALsoft će doneti USB dongle uređaj za hardversku zaštitu u prostorije firme HANIBALsoft doo na ponovnu obradu. Usluga ponovne obrade USB dongle uređaja za hardversku zaštitu se plaća.
  3. Multiuser instalacija programskog paketa sadrži instalacioni CD i USB dongle uređaj za hardversku zaštitu koji se može koristiti na više računara.
  4. USB uređaj za hardversku zaštitu Multiuser instalacije ne zahteva ponovnu obradu pri ponovnoj instalaciji programa na isti računar ili pri prvoj instalaciji na novi računar
  5. Broj programa iz programskog paketa HANIBALsoft, koji će biti uključeni u instalaciju odredjuje korisnik pri narudžbi.
  6. Nivo mogućnosti pojedinih programa (npr program hanDobGub sa klasičnim unosom podataka - šifra 01, ili verzija istog programa sa klasičnim i dinamičkim unosom - šifra 02, itd.), određuje korisnik pri narudžbi.
  7. Cena instalacije zavisi od tipa instalacije (Standardna ili Multiuser), od broja programa iz programskog paketa HANIBALsoft koji su uključeni u nju (tačka 5), kao i od nivoa mogućnosti uključenih programa, (tačka 6) tj šifri izabranih programa.

II Popust pri kupovini većeg broja instalacija

broj licenci popust (%)
1 0
2-4 20
5-9 25
10 i vise 30

III CENOVNIK POJEDINAČNIH PROGRAMA

šifra opis cena
00. EnEfCalc1.0 proračun energetske efikasnosti prema Pravilniku o energetskoj sertifikaciji zgrada i Praviniku o uslovima sadrzini i nacinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada 200 eur
01. hanDobGub5.0 dobici toplote (ASHRAE 1997) i gubici toplote DIN4701 (1959/83), EN12831, SNiP metodologija, klasičan unos podataka 400 eur
02. hanDobGub5.0 dobici toplote (ASHRAE 1997) i gubici toplote DIN4701 (1959/83), EN12831, SNiP metodologija, klasičan i dinamički (AutoCAD) unos podataka (korisnik iscrtava prosorije, pregrade, otvore itd u AutoCAD-u a program importuje podatke i obavlja proračun). 800 eur
03. hanPCM proračun, dimenzionisanje i balansiranje cevne mreže dvocevnog sistema sa izborom grejnih tela i iscrtavanjem šeme usponskih vodova u AutoCAD-u 300 eur
04. hanPCM proračun, dimenzionisanje i balansiranje cevne mreže dvocevnog sistema sa izborom grejnih tela i iscrtavanjem šeme usponskih vodova u AutoCAD-u i iscrtavanjem grejnih tela u osnovama u AutoCAD-u 450 eur
05. hanPCM proračun, dimenzionisanje i balansiranje cevne mreže dvocevnog sistema sa izborom grejnih tela i iscrtavanjem šeme usponskih vodova u AutoCAD-u i iscrtavanjem grejnih tela u osnovama u AutoCAD-u. Uključena mogućnost dinamičkog unosa cevne mreže (korisnik crta mrežu u AutoCAD-u a program importuje podatke i obavlja proračun). 600 eur
06. hanKanCalc proračun, dimenzionisanje i balansiranje sistema vazdušnih kanala. 300 eur
07. hanKanCalc proračun, dimenzionisanje i balansiranje sistema vazdušnih kanala. Uključena mogućnost dinamičkog unosa kanalske mreže (korisnik crta mrežu u AutoCAD-u a program importuje podatke i obavlja proračun). 600 eur
08. hanOPcalc proračun sistema jednocevnog grejanja. 250 eur
09. hanOPcalc proračun sistema jednocevnog grejanja sa automatskim iscrtavanjem šeme usponskih vodova i grejnih tela u osnovama. 370 eur
10. hanPGrCalc proračun podnog grejanja po EN1264. 250 eur
11. hanPGrCalc proračun podnog grejanja po EN1264 sa automatskim iscrtavanjem strujnih krugova u zadatu konturu proizvoljnog oblika. 370 eur
20. hanPipeCalc proračun cevovoda (razgranati i prstenasti cevovodi, proračun padova pritisaka, proračun čvrstoće, proračun regulacionih i trokrakih ventila, proračun temperaturskih dilatacija i izbor kompenzatora) sa klasičnim unosom podataka 500 eur
21. hanPipeCalc proračun cevovoda (razgranati i prstenasti cevovodi, proračun padova pritisaka, proračun čvrstoće, proračun regulacionih i trokrakih ventila, proračun temperaturskih dilatacija i izbor kompenzatora) sa klasičnim i dinamičkim unosom podataka (korisnik crta sve elemente cevovoda u AutoCAD-u a program importuje podatke sa crteža i automatski obavlja proračun) 700 eur

IV ZAMENA STARE VERZIJE NOVOM

Prilikom inoviranja (upgrade) nekog programa tj prelaska sa starije na noviju verziju, korisnik plaća razliku cena između te dve verzije. Npr ako se program hanPCM sa šifrom 03 prelazi na verziju tog programa sa šifrom 04 razlika za doplatu je 450 – 300 = 150 eur

IV OPCIJE PROGRAMSKOG PAKETA

U poglavlju III ponuđene su po dve verzije programa hanDobGub, hanKanCalc, hanOPcalc i hanPGrCalc i tri verzije programa hanPCM.

Korisnik samostalno bira koje će programe i u kojim verzijama sadržati njegov paket. Ukoliko željeni paket sadrži manje od četiri programa u bilo kojim verzijama, cena programskog paketa se dobija sabiranjem cena uključenih programa prema poglavlju III.

Ukoliko željeni paket sadrži bar četiri programa u bilo kojim verzijama, cena programskog paketa se dobija sabiranjem cena uključenih programa prema poglavlju III i umanjenjem zbira za 20%.

Cene programskih paketa koji sadrže svih pet programa (bez programa hanPipeCalc), u zavisnosti od verzija uključenih programa, kreću se između dve krajnje varijante a to su:

HANIBALsoft5.0 Light (šifre 01, 03, 06, 08, 10) – 1.200,00 eur

HANIBALsoft5.0 Professional (šifre 02, 05, 07, 09, 11) – 1.950,00 eur

Download

Video

hanDobGub
hanPCM
hanKanCalc

Cenovnik

Cenovnik

Referentna lista

Referentna lista