registrovano kao autorsko delo broj S-29/04 u JAA 25.05.2004

hanDobGub

Program za izračunavanje dobitaka toplote (po metodi ASHRAE iz 1997. god) i gubitaka toplote (DIN 4701 59/83, EN 12831 i SNiP metodologija) pruža korisnicima mogućnost brzog unosa, izmene i obrade podataka, jednostavan je za korišćenje i daje širok spektar izveštaja za pregled i štampu
Pri izradi programa težilo se što većoj sličnosti u koncepciji korišćenja sa opštepoznatim windows aplikacijama i korisničkim programima (word, excel itd), kako bi se olakšao rad i ubrzao proces privikavanja. Zbog toga program sadrži tipične widows elemente, kao što su linija menija, linija alata, komandna dugmad, text box-ovi, labele, padajuće liste itd, tako da je za uspešnu upotrebu ovog programa dovoljno osnovno predznanje o korišćenju Microsoft Windows-a. 
Sadašnji izgled i mogućnosti ovog programa, jedinstvenog po jednostavnosti unosa i naknadne izmene bilo kojeg podatka, rezultat su višegodišnjeg zajedničkog rada autora i više desetina korisnika - TT projektanata na usavršavanju programa kroz pojednostavljenje rada i zadovoljavanje svih potreba koje se javljaju tokom projektovanja.

Program poseduje standardan windows HELP na srpskom jeziku, koji na jednostavan način objašnjava korišćenje programa i same metode proračuna....

Najnovije izdanje programa, hanDobGub5.0 podržava pored Klasičnog i Dinamički unos podataka tj. unos podataka ubrzanim ucrtavanjem objekata neophodnih za proračun u odabrane AutoCAD crteže. Ubrzano iscrtavanje objekata neophodnih za proračun obavlja se pomoću komandi sa dodatnog - HANIBAL toolbara, a objekti koji se ucrtavaju su Prostorije, Pregrade, Otvori itd. Program sa crteža odredi dužine (površine) i orijentacije unetih pregrada, površine i zapremine unetih prostorija, orijentacije otvora itd. Nakon završenog ucrtavanja svih prostorija pokreće se eksport podataka sa AutoCAD crteža u program gde se automatski izvršava proračun.

Detaljan opis programa

Preuzimanje programa (DOWNLOAD)

Uputstvo: Posle download-a potrebno je raspakovati ovaj zip fajl, a zatim sve fajlove dobijene raspakivanjem iskopirati u folder u koji je instaliran program za proračun dobitaka i gubitaka toplote (najčešće je to folder C:\Program files\Hanibalsoft)
Napomena: Korisnicima koji imaju verziju programa sa softverskom zaštitom - bez USB uredjaja za hardversku zaštitu, ova verzija programa neće raditi, pa im se ne preporučuje skidanje ove verzije programa ukoliko nisu spremni na troškove update-a.

Program možete preuzeti OVDE

PREZENTACIJA PROGRAMA SE MOŽE ZAKAZATI NA:

telefone: 011/2894-252 ; 064/2472790  ; 015/878-060 ili e-mail: support@hanibalsoft.com

Download

Video

hanDobGub
hanPCM
hanKanCalc

Cenovnik

Cenovnik

Referentna lista

Referentna lista