registrovano kao autorsko delo broj S-29/04 u JAA 25.05.2004

hanPGrCalc

Program hanPGrCalc namenjen je za proračun podnog grejanja po EN 1264. Pri izradi programa težilo se maksimalnom olakšavanju procesa unosa podataka i procesa optimizacije parametara kruga podnog grejanja. Primenjeni pristup rešavanju problematike proračuna podnog grejanja je jako sličan proverenom pristupu iz programa hanDobGub i hanPCM, pristupu koji zahteva od programera duže vreme za izradu programa ali korisniku pruža izuzetnu udobnost i fleksibilnost pri unosu podataka i njihovom naknadnom variranju u cilju dobijanja željenih rezultata. Postizanje ciljnih vrednosti parametara kruga obavlja se varijacijama vrednosti glavnih parametara kruga a to su koraci cevi, izlazne temperature i površine pojedinih zona. Program pruža mogučnost za unos ivične i boravišne zone u svakom krugu, sa njihovim proizvoljnim redosledom i parametrima.

Detaljan opis programa

Preuzimanje programa (DOWNLOAD)

Uputstvo: Posle download-a potrebno je raspakovati ovaj zip fajl, a zatim sve fajlove i foldere dobijene raspakivanjem iskopirati u folder u koji je instaliran program za proračun podnog grejanja hanPGrCalc (najčešće je to folder C:\Program files\Hanibalsoft). Napomena: Korisnicima koji imaju verziju programa sa softverskom zaštitom - bez USB uredjaja za hardversku zaštitu, ova verzija programa neće raditi, pa im se ne preporučuje skidanje ove verzije programa ukoliko nisu spremni na troškove update-a.

Program možete preuzeti OVDE

PREZENTACIJA PROGRAMA SE MOŽE ZAKAZATI NA:

telefone: 011/2894-252 ; 064/2472790  ; 015/878-060 ili e-mail: support@hanibalsoft.com

Download

Video

hanDobGub
hanPCM
hanKanCalc

Cenovnik

Cenovnik

Referentna lista

Referentna lista