registrovano kao autorsko delo broj S-29/04 u JAA 25.05.2004

Firma HANIBALSOFT DOO postoji od januara 2006 godine. Jedina delatnost firme je distribucija i unapređivanje HANIBALsoft programskog paketa za termotehničke proračune . Proces unapređivanja programskog paketa uglavnom se obavlja prihvatanjem sugestija korisnika paketa.

Programski paket HANIBALsoft namenjen je za izradu projekata termotehničkih instalacija. Paket postoji od 1999 god. kada su na tržište izbačeni programi za proračun dobitaka i gubitaka toplote i za proračun jednocevnog grejanja.

Do sada se programski paket HANIBALSOFT primenjuje u preko sto projektantskih biroa u Srbiji, Sloveniji, Rusiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i BIH kao i kod više stotina samostalnih projektanata iz svih nabrojanih država i u njemu su uradjeni projekti termotehničkih instalacija za većinu značajnih objekata u regionu zadnjih godina.

Programski paket HANIBALsoft5.0 sadrži sledeće programe:
hanDobGub program za proračun dobitaka (CLTD/SCL/CLF metod) i gubitaka (po DIN 4701 iz 59/83, EN12831 i SNiP metodologiji)
hanPCM program za proračun, dimenzionisanje i balansiranje cevne mreže, sa izborom automatskim izborom radijatora i fan-coil aparata.
hanKanCalc Program za proračun, dimenzionisanje i balansiranje sistema vazdušnih kanala
hanOPCalc Program za proračun jednocevnog sistema grejanja
hanPGrCalc Program za proračun podnog grejanja po EN1264

Dodatni program koji nije u sastavu programskog paketa HANIBALsoft je:
hanPipeCalc Program za proračun proizvoljnog cevovoda sa proizvoljnim fluidom

Trenutne mogućnosti svakog od programa iz paketa daleko daleko prevazilaze mogućnosti prilikom izbacivanja prve verzije svakog od njih, što je rezultat izlaženja u susret novim i novim zahtevima TT projektanata - korisnika ovih programa i to skoro svakodnevno tokom ovih desetak godina. Svako ko je uključen u mrežu korisnika može telefonski da postavi zahtev za dodavanjem nove, ili poboljšanjem neke postojeće opcije, što je rezultiralo time da su se novi zahtevi jako proredili i trenutno se javljaju samo prilikom izrade nekog izuzetno netipičnog projekta.

Unapređenje programa iz paketa se poslednjih godina najviše svodi na uvođenje novih standarda u proces unosa podataka. Najnovije verzije programa iz paketa nude mogućnost dinamičkog unosa podataka, tj. unosa podataka direktnim iscrtavanjem odgovarajućih elemenata u AutoCAD crteže, odakle se podaci importuju u programe gde se obavlja automatski proračun.

Autor programskog paketa HANIBALSOFT je Dragan Čolaković, dipl. inž. maš iz Beograda dok su savetnici bili mnogi ugledni projektanti i informatičari, od prvih su za današnje mogućnosti programa najzaslužniji: Prof. Dr Branislav Todorović dipl. inž.maš., Ivan Sretenović dipl.inž.maš., Damjan Zajc dipl.ing.str., Mr Dušan Mirković dipl. inž., Dr Olivera Ećim dipl. inž., Jovo Krulj dipl. inž.maš. i Ivan Zlatanović dipl. inž.maš. Svoj veliki doprinos usavršavanju ovog programskog paketa dali su timovi projektanata iz Termoprojekta, Kolinga, Energoprojekta, IBE Ljublana itd.

Download

Video

hanDobGub
hanPCM
hanKanCalc

Cenovnik

Cenovnik

Referentna lista

Referentna lista