registrovano kao autorsko delo broj S-29/04 u JAA 25.05.2004

PRIJAVA ZA PREZENTACIJU

Naziv firme:
Adresa firme:
Kontakt osoba:
E-mail:
Telefon:

Podaci o vrsti prezentacije

Mesto održavanja:   Internet prezentacija preko Team Viewer-a
  Klasična prezentacija
         U prostorijama firme HANIBALSOFT
         U prostorijama naručioca prezentacije (upisati adresu)
     
Broj prisutnih posmatrača prezentacije
(orijentaciono) – samo za klasične prezentacije:
 
Željeni termin za prezentaciju:
Tema prezentacije
(svi programi iz paketa ili samo neki – upisati koji):
Napomena:
  aaa
Molimo unesite kod sa slike:
      

Download

Video

hanDobGub
hanPCM
hanKanCalc

Cenovnik

Cenovnik

Referentna lista

Referentna lista