registrovano kao autorsko delo broj S-29/04 u JAA 25.05.2004

PRIJAVA ZA PONUDU

Naziv firme:
Adresa firme:
Kontakt osoba:
E-mail:
Telefon:

Podaci o programima koje posedujemo

  Ne posedujemo programe iz vašeg paketa
  Posedujemo sledeće programe iz vašeg paketa
      hanDobGub - proračun dobitaka i gubitaka toplote
      hanPCM - proračun, dimenzionisanje i balansiranje cevne mreže sa automatskim izborom gr tela
      hanKanCalc - proračun, dimenzionisanje i balansiranje sistema vazdušnih kanala
      hanOPCalc - proračun sistema jednocevnog grejanja
      hanPGrCalc - proračun podnog grejanja
      hanPipeCalc - proračun čvrstoće, dilatacija i hidraulike cevovoda izbor kompenzatora
    Označeni programi su sa softverskom zaštitom
    Oznaceni programi su sa hardverskom zaštitom

Podaci o programima za koje tražimo ponudu

      EnEfCalc - proračun en efikasnosti
      hanDobGub - proračun dobitaka i gubitaka toplote
      Klasičan unos podataka
      Klasičan i dinamički (AutoCAD) unos podataka
      hanPCM - proračun, dimenzionisanje i balansiranje cevne mreže sa automatskim izborom gr tela
      Klasičan unos podataka
      Klasičan i dinamički (AutoCAD) unos podataka
      hanKanCalc - proračun, dimenzionisanje i balansiranje sistema vazdušnih kanala
      Klasičan unos podataka
      Klasičan i dinamički (AutoCAD) unos podataka
      hanOPCalc - proračun sistema jednocevnog grejanja
      Bez crtanja šeme usponskih vodova i grejnih tela po osnovama u AutoCAD-u
      Sa crtanjem šeme usponskih vodova i grejnih tela po osnovama u AutoCAD-u
      hanPGrCalc - proračun podnog grejanja
      Bez crtanja strujnih krugova u proizvoljne konture u AutoCAD-u
      Sa crtanjem strujnih krugova u proizvoljne konture u AutoCAD-u
      hanPipeCalc - proračun čvrstoće, dilatacija i hidraulike cevovoda izbor kompenzatora
      Klasičan unos podataka
      Klasičan i dinamički (AutoCAD) unos podataka
Napomena:
  aaa
Molimo unesite kod sa slike:
      

Download

Video

hanDobGub
hanPCM
hanKanCalc

Cenovnik

Cenovnik

Referentna lista

Referentna lista