I USLOVI POSLOVANJA

  1. Standardna licenca programskog paketa sadrži instalacioni CD i USB dongle uređaj za hardversku zaštitu koji se može koristiti na više računara.
  2. USB dongle uređaj za hardversku zaštitu ne zahteva ponovnu obradu pri ponovnoj instalaciji programa na isti računar ili novi računar
  3. Broj programa iz programskog paketa HANIBALsoft, koji će biti uključeni u licencu odredjuje korisnik pri narudžbi.
  4. Nivo mogućnosti pojedinih programa (npr program hanDobGub sa klasičnim unosom podataka – šifra 01, ili verzija istog programa sa klasičnim i dinamičkim unosom – šifra 02, itd.), određuje korisnik pri narudžbi.
  5. Cena licence zavisi od broja programa iz programskog paketa HANIBALsoft koji su uključeni u nju (tačka V), kao i od nivoa mogućnosti uključenih programa, (tačka III) tj šifri izabranih programa.

 

II POPUST PRI KUPOVINI VEĆEG BROJA LICENCI

broj licenci popust (%)
1 0
2-4 20
5-9 25
10 i vise 30

Primer: cena 5 licenci sa pojedinačnom cenom licence od N:

cena = 1 x N + 3 x 0.8 x N + 1 x 0.75 x N

prva licenca košta N, druga treća i četvrta po 0.8 x N i peta 0.75 x N

III CENOVNIK POJEDINAČNIH PROGRAMA

šifra i naziv opis cena
00. EnEfCalc1.0 proračun energetske efikasnosti prema Pravilniku o energetskoj sertifikaciji zgrada i Praviniku o uslovima sadrzini i nacinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada 200 eur
01. hanDobGub5.0 dobici toplote (ASHRAE 1997) i gubici toplote DIN4701 (1959/83), EN12831, SNiP metodologija, klasičan unos podataka 450 eur
02. hanDobGub5.0 dobici toplote (ASHRAE 1997) i gubici toplote DIN4701 (1959/83), EN12831, SNiP metodologija, klasičan i dinamički (AutoCAD) unos podataka (korisnik iscrtava prosorije, pregrade, otvore itd u AutoCAD-u a program importuje podatke i obavlja proračun). 800 eur
03. hanPCM proračun, dimenzionisanje i balansiranje cevne mreže dvocevnog sistema sa izborom grejnih tela i iscrtavanjem šeme usponskih vodova u AutoCAD-u 300 eur
04. hanPCM proračun, dimenzionisanje i balansiranje cevne mreže dvocevnog sistema sa izborom grejnih tela i iscrtavanjem šeme usponskih vodova u AutoCAD-u i iscrtavanjem grejnih tela u osnovama u AutoCAD-u. Uključena mogućnost dinamičkog unosa cevne mreže (korisnik crta mrežu u AutoCAD-u a program importuje podatke i obavlja proračun). 600 eur
05. hanKanCalc proračun, dimenzionisanje i balansiranje sistema vazdušnih kanala. 300 eur
06. hanKanCalc proračun, dimenzionisanje i balansiranje sistema vazdušnih kanala. Uključena mogućnost dinamičkog unosa kanalske mreže (korisnik crta mrežu u AutoCAD-u a program importuje podatke i obavlja proračun). 600 eur
07. hanOPcalc proračun sistema jednocevnog grejanja. 250 eur
08. hanOPcalc proračun sistema jednocevnog grejanja sa automatskim iscrtavanjem šeme usponskih vodova i grejnih tela u osnovama. 370 eur
09. hanPGrCalc proračun podnog grejanja po EN1264. 250 eur
10. hanPGrCalc proračun podnog grejanja po EN1264 sa automatskim iscrtavanjem strujnih krugova u zadatu konturu proizvoljnog oblika. 370 eur

IV ZAMENA STARE VERZIJE NOVOM

Prilikom inoviranja (upgrade) nekog programa tj prelaska sa starije na noviju verziju, korisnik plaća razliku cena između te dve verzije.

V OPCIJE PROGRAMSKOG PAKETA

U poglavlju III ponuđene su po dve verzije programa hanDobGub, hanPCM, hanKanCalc, hanOPcalc i hanPGrCalc . Verzije sa neparnim šiframa imaju samo klasičan unos podataka a verzije sa parnim šiframa imaju klasičan i dinamički (AutoCAD) unos podataka

Korisnik samostalno bira koje će programe i u kojim verzijama sadržati njegov paket. Cena programskog paketa se dobija sabiranjem cena uključenih programa prema poglavlju III.

Cene programskih paketa koji sadrže svih pet programa (bez programa hanPipeCalc), u zavisnosti od verzija uključenih programa, kreću se između dve krajnje varijante a to su:

HANIBALsoft5.0 Light (šifre 01, 03, 05, 07, 09) – 1.250,00 eur

HANIBALsoft5.0 Professional (šifre 02, 04, 06, 08, 10) – 1.950,00 eur

VI CENA DONGLE UREĐAJA ZA ZAŠTITU

Jedna licenca može sadržati proizvoljan broj programa iz paketa.

Jednoj kupljenoj licenci odgovara jedan usb dongle uređaj.

Uz bilo koju izabranu opciju za kupovinu, bilo ceo paket ili samo jedan program iz paketa, na dobijenu cenu se dodaje cena usb dongle uređaja tj 100 eur/lic