Obuka

Posle svih unapređenja izvršenih poslednjih godina, tj. dodavanja novih i proširenja mogućnosti postojećih opcija, javila se potreba za obukom korisnika za rad sa našim programima.

Obuka je osmišljena tako da u najkraćem roku upozna polaznika sa optimalnim korišćenjem svih mogućnosti programa, a potpuna rutina se svakako stiče tokom samostalnog rada na konkretnim projektima.

Teme koje se obrađuju tokom obuke su:

– Dobici i Gubici toplote: klasični i dinamički tj. AutoCAD unos podataka, naknadna izmena podataka i tumačenje rezultata proračuna.
– Proračun cevne mreže dvocevnog sistema grejanja ili hlađenja: klasični i dinamički (AutoCAD) unos podataka, naknadna izmena unetih vrednosti, izmena tipa ventila i cevi, automatski izbor radijatora i fan-coil aparata, slaganje tj. ucrtavanje izabranih jedinica u AutoCAD crteže i povezivanje cevnom mrežom, eksport podataka sa AutoCAD crteža u program, dopunjavanje baze podataka novim proizvodima, regulacija mreže – unos regulacionih ventila i tumačenje izveštaja
– Proračun vazdušnih kanala: klasični i dinamički (AutoCAD) unos podataka, naknadna izmena unetih vrednosti, izbor distributivnih elemenata, eksport podataka sa AutoCAD crteža u program, dopunjavanje baze podataka novim proizvodima, regulacija mreže – unos dempera i tumačenje izveštaja
– Jednocevno grejanje: unos i naknadna izmena unetih podataka, dopunjavanje baze podataka novim proizvodima, pozivanje i tumačenje izveštaja, automatsko iscrtavanje šeme usponskih vodova i grejnih tela po osnovama u AutoCAD-u.
– Podno grejanje: unos i naknadna izmena unetih podataka, dopunjavanje baze podataka novim proizvodima, pozivanje i tumačenje izveštaja, automatsko iscrtavanje strujnih krugova u zadate konture u AutoCAD-u.
Obuka se organizuje u našim ili vašim prostorijama, po dogovoru, a uobičajeno ukupno trajanje obuke za sve programe zajedno je dva dana.

Cena obuke je 60 eur/dan za 1 polaznika, u slučaju da je mesto obuke van Beograda zadržavamo pravo na naplatu putnih troškova.

Nakon popunjavanja prijave za obuku dobićete predračun za uplatu i obaveštenje o datumu i mestu obuke, obično se čeka do 7 dana dok se ne prijavi dovoljno polaznika za slučaj da se obuka obavlja u našim prostorijama.

 

Zahtev za obavljanje obuke