Programi iz paketa HanibalSoft

Program za proračun dobitaka (ASHRAE CLTD/SCL/CLF) i gubitaka (DIN 4701 iz 59/83 , EN12831, SNiP) sa Klasičnim i Dinamičkim unosom podataka tj unosom podataka ubrzanim ucrtavanjem u odabrane AutoCAD crteže osnova pomocu komandi sa dodatnog HANIBAL Toolbara

Program za proračun, dimenzionisanje i balansiranje cevne mreže, sa automatskim izborom radijatora i fan-coila i sa Klasičnim i Dinamičkim unosom podataka tj unosom podataka ubrzanim ucrtavanjem u odabrane AutoCAD crteže osnova pomocu komandi sa dodatnog HANIBAL Toolbara

Program za proračun, dimenzionisanje i balansiranje sistema vazdušnih kanala sa Klasičnim i Dinamičkim unosom podataka tj unosom podataka ubrzanim ucrtavanjem u AutoCAD crteže osnova pomocu komandi sa dodatnog HANIBAL Toolbara

Program za proračun jednocevnog sistema grejanja, sa mogućnošću iscrtavanja grejnih tela u odabrane AutoCAD osnove i sa automatskim iscrtavanjem šeme usponskih vodova u AutoCAD-u.

Program za proračun podnog grejanja po EN 1264. sa mogućnošću iscrtavanja strujnih krugova u konture proizvoljnog oblika u AutoCAD osnovama

Proračun energetske efikasnosti prema Pravilniku o energetskoj sertifikaciji zgrada i Praviniku o uslovima sadrzini i nacinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada