I IMPORT PODATAKA IZ REVITA

 1. Nudimo uslugu importa podataka iz Revita u program za proračun dobitaka i gubitaka toplote hanDobGub5.2
 2. Potrebno je poslati fajl koji se dobije u Revitu, tzv gbxml fajl, na naš email
 3. Mi obavljamo import podataka iz Revitovog gbxml fajla u naš program hanDobGub5.2
 4. Nakon importa snimamo projekat u .pdg fajl koji se otvara u programu hanDobGub5.2 i šaljemo vam .pdg fajl nazad
 5. Projekat otvarate u programu hanDobGub5.2 i nastavljate rad. Možete nastaviti unos, štampati rezultate itd
 6. Usluga je za sada besplatna

II PRORAČUN DOBITAKA I GUBITAKA IZ REVIT FAJLA

 1. Nudimo uslugu obavljanja proračuna iz Revita fajla
 2. Potrebno je otvoriti link koji vodi do naše web aplikacije za proračun iz Revit fajla
 3. Na toj web aplikaciji treba izvršiti upload .gbxml fajla iz Revita i pokrenuti proračun
 4. Nakon izvršenog proračuna može se pokrenuti download .xslx (excel) fajlova sa rezultatima proračuna
 5. Usluga je za sada besplatna